Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth

Cafodd Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth BIPBC ei sefydlu ar 1.1.15, ar ôl adolygiad o Bwyllgorau'r Bwrdd Iechyd ym mis Rhagfyr 2014.

Diben y Pwyllgor yw darparu:

  • cyngor i'r Bwrdd ar dâl a thelerau gwasanaeth ar gyfer y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Gweithredol ac uwch staff eraill yn y fframwaith sydd wedi'i osod gan Lywodraeth Cymru;
  • sicrwydd i'r Bwrdd mewn perthynas â threfniadau'r Bwrdd Iechyd ar gyfer tâl a thelerau gwasanaeth, gan gynnwys trefniadau contractau, ar gyfer yr holl staff, yn unol â'r gofynion a'r safonau a bennir ar gyfer y GIG yng Nghymru; a
  • chyflawni swyddogaethau penodol fel sy'n cael eu dirprwyo gan y Bwrdd a'u rhestru yn y Cylch Gorchwyl (Medi 2018)

o 6.9.18:

Cadeirydd y Pwyllgor: Mr Mark Polin     
Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor: Y Cynghorydd Medwyn Hughes
Aelodau Annibynnol y Pwyllgor: Mrs Jackie Hughes
Prif Swyddog Gweithredol: Mrs Sue Green, Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu'r Sefydliad a'r Gweithlu

Ysgrifenyddiaeth: Liz Jones ac mae modd cysylltu â hi drwy liz.jones5@wales.nhs.uk  (01248 384911)

2020  
21.1.20  
2019  
4.11.19  
30.7.19  
13.5.19  
9.4.19  
14.1.19  

 

Rhannu: