Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth

Cafodd Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth BIPBC ei sefydlu ar 1.1.15, ar ôl adolygiad o Bwyllgorau'r Bwrdd Iechyd ym mis Rhagfyr 2014.

Diben y Pwyllgor yw darparu:

  • cyngor i'r Bwrdd ar dâl a thelerau gwasanaeth ar gyfer y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Gweithredol ac uwch staff eraill yn y fframwaith sydd wedi'i osod gan Lywodraeth Cymru;
  • sicrwydd i'r Bwrdd mewn perthynas â threfniadau'r Bwrdd Iechyd ar gyfer tâl a thelerau gwasanaeth, gan gynnwys trefniadau contractau, ar gyfer yr holl staff, yn unol â'r gofynion a'r safonau a bennir ar gyfer y GIG yng Nghymru; a
  • chyflawni swyddogaethau penodol fel sy'n cael eu dirprwyo gan y Bwrdd a'u rhestru yn y Cylch Gorchwyl (Medi 2018)

o 6.9.18:

Cadeirydd y Pwyllgor: Mr Mark Polin     
Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor: Y Cynghorydd Medwyn Hughes
Aelodau Annibynnol y Pwyllgor: Mrs Jackie Hughes
Prif Swyddog Gweithredol: Mrs Sue Green, Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu'r Sefydliad a'r Gweithlu

Ysgrifenyddiaeth: Kate Dunn ac mae modd cysylltu â hi drwy kate.dunn2@wales.nhs.uk / 01248 384937

2020
6.10.20
9.7.20

9.4.20

CYFARFOD WEDI'I GANSLO

O ganlyniad i'r sefyllfa barhaus a chyfnewidiol yn ymwneud â Covid-19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gohirio cyfarfod.  Caiff dyddiadau newydd eu cyhoeddi a'u cadarnhau trwy'r tudalennau gwe hyn.

21.1.20
2019
4.11.19
30.7.19
13.5.19
9.4.19
14.1.19

Ar gyfer cofnodion a phapurau blaenorol, cysylltwch â’r Swyddog Ysgrifenyddol perthnasol a enwir uchod

Rhannu: