Pwyllgor Digidol a Llywodraethu Gwybodaeth

Cafodd Pwyllgor Digidol a Llywodraethu Gwybodaeth BIPBC ei sefydlu fel pwyllgor i'r Bwrdd Iechyd ar 6.9.18, ar ôl penderfyniad y Bwrdd ar Gynigion ar gyfer Trefniadau Bwrdd a Phwyllgorau diwygiedig 2018-2020 yng nghyfarfod Medi 2018 y Bwrdd Iechyd. 

Cylch Gorchwyl

o 6.9.18:

Cadeirydd y Pwyllgor:  Mr John Cunliffe
Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor: Cynghorydd Cheryl Carlisle
Aelodau Annibynnol y Pwyllgor:  Mrs Lucy Reid, Y Atrhro Nicky Callow
Prif Swyddog Gweithredol: Dr David Fearnley, Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol 

Ysgrifenyddiaeth: Jody Evans ac mae modd cysylltu â hi drwy jody.evans@wales.nhs.uk   

Mae'r Cylch Gorchwyl ar gael ym mhapurau'r cyfarfod cyntaf

2020  
13.2.20  
2019  
21.11.19  
27.9.19  
9.5.19  
14.2.19  
Rhannu: