Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Digidol a Llywodraethu Gwybodaeth

.

Cafodd Pwyllgor Digidol a Llywodraethu Gwybodaeth BIPBC ei sefydlu fel pwyllgor i'r Bwrdd Iechyd ar 6.9.18, ar ôl penderfyniad y Bwrdd ar Gynigion ar gyfer Trefniadau Bwrdd a Phwyllgorau diwygiedig 2018-2020 yng nghyfarfod Medi 2018 y Bwrdd Iechyd. 

Cylch Gorchwyl

o 6.9.18:

Cadeirydd y Pwyllgor:  Mr John Cunliffe
Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor: Cynghorydd Cheryl Carlisle
Aelodau Annibynnol y Pwyllgor:  Mrs Lucy Reid, Y Atrhro Nicky Callow
Prif Swyddog Gweithredol: Dr Chris Stockport, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol a gwasanaethau cymunedol
 

Ysgrifenyddiaeth: Jody Evans ac mae modd cysylltu â hi drwy Jody.evans@wales.nhs.uk

Mae'r Cylch Gorchwyl ar gael ym mhapurau'r cyfarfod cyntaf

2020

13.2.20, 19.6.20, 25.9.20, 18.12.20

18.12.20 Cyfarfod wedi’i ohirio oherwydd gofynion gwasanaeth gweithredol

2019
21.11.19
27.9.19
9.5.19
14.2.19

 

Ar gyfer cofnodion a phapurau blaenorol, cysylltwch â’r Swyddog Ysgrifenyddol perthnasol a enwir uchod

Rhannu: