Pwyllgor Deddf Iechyd Meddwl

Diben Pwyllgor Deddf Iechyd Meddwl Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ydy sicrhau bod holl ofynion Deddf Iechyd Meddwl 1983 (fel y'i diwygiwyd) yn cael eu diwallu gan y Bwrdd Iechyd

Mae manylion rôl lawn y Pwyllgor yn y Cylch Gorchwyl gan gynnwys yr Is-bwyllgor Pŵer Rhyddhau (diweddarwyd Medi 2017)

Mae'r Cynllun Gwaith Blynyddol yn nodi arferion gwaith y Pwyllgor gan gynnwys y gofyniad am Gylch Busnes (CoB) sy'n cael ei adolygu'n rheolaidd.

Mae'r Pwyllgor yn creu adroddiad blynyddol o'i weithgareddau ar gyfer y Bwrdd

Cadeirydd y Pwyllgor: Mrs Lyn Meadows (dros dro)   

Aelodau Annibynnol y Pwyllgor: Cynghorydd Cheryl Carlisle a Mr Eifion Jones

Prif Swyddog Gweithredol: Mr Andy Roach, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

Ysgrifenyddiaeth: Jody Evans ac mae modd cysylltu â hi drwy: jody.evans@wales.nhs.uk  / (01745) 448788 est 6362

.  

2020  
27.3.20  
 2019  
20.12.19  
27.9.19  
28.6.19  
29.3.19  
3.1.19  
Rhannu: