Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiadau

Cadeirydd y Pwyllgor: Mrs Lucy Reid 
Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor: Mrs Jackie Hughes
Aelodau Annibynnol y Pwyllgor: Y Cynghorydd Cheryl Carlisle a Mrs Lyn Meadows
Prif Swyddog Gweithredol: Mrs Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth

Ysgrifenyddiaeth: Mrs Kate Dunn ac mae modd cysylltu â hi drwy kate.dunn2@wales.nhs.uk / 01248 384 937

Cylch Gorchwyl f8.0

Adroddiad Blynyddol 2020-21

Bydd cyfarfodydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiadau'n cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol.

Mae modd gweld gwybodaeth am gyfarfodydd sydd yn yr archif drwy dudalen Archif y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiadau

2021
2.11.21
7.9.21
6.7.21
4.5.21
2.3.21
15.1.21
2020
3.11.20
28.8.20
29.7.20
3.7.20
5.5.20
17.3.20
28.1.20
2019
19.11.19
5.11.19 Cyfarfod ar y cyd gyda'r Pwyllgor Archwilio
24.9.19
16.7.19
21.5.19
19.3.19
22.1.19

Ar gyfer cofnodion a phapurau blaenorol, cysylltwch â’r Swyddog Ysgrifenyddol perthnasol a enwir uchod