Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiadau

Cafodd Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiadau BIPBC ei sefydlu fel pwyllgor i'r Bwrdd Iechyd ar 1.3.16, yn dilyn penderfyniad y Bwrdd ar Gryfhau Trefn Lywodraethu'r Bwrdd a Safonau Busnes yng nghyfarfod y Bwrdd Iechyd ym mis Chwefror 2016.                 

o 1.11.18:

Cadeirydd y Pwyllgor: Mrs Lucy Reid 
Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor: Mrs Jackie Hughes
Aelodau Annibynnol y Pwyllgor: Y Cynghorydd Cheryl Carlisle a Mrs Lyn Meadows
Prif Swyddog Gweithredol: Mrs Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth

Ysgrifenyddiaeth: Mrs Kate Dunn ac mae modd cysylltu â hi drwy kate.dunn2@wales.nhs.uk   (01248) 384937

Cylch Gorchwyl (Chwefror 2019) 

Bydd cyfarfodydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiadau'n cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol.

Mae modd gweld gwybodaeth am gyfarfodydd sydd yn yr archif drwy dudalen Archif y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiadau

2020  
   
17.3.20  
28.1.20  
2019  
19.11.19  
5.11.19 Cyfarfod ar y cyd gyda'r Pwyllgor Archwilio  
24.9.19  
16.7.19  
21.5.19  
19.3.19  
22.1.19  

 

Rhannu: