Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Gwybodaeth am y Bwrdd Iechyd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw'r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru. Mae ei gyllideb yn £1.3 biliwn ac mae ganddo dros 17,000 aelod o staff. Mae'n darparu gwasanaethau cychwynnol, cymuned, iechyd meddwl ac ysbytai llym i boblogaeth Gogledd Cymru. 

Yn ogystal â'n tri phrif safle ysbyty yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor, Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ac Ysbyty Maelor Wrecsam, rydym hefyd yn gyfrifol am ysbytai cymuned, canolfannau iechyd, clinigau, unedau iechyd meddwl a lleoliadau timau cymuned, meddygfeydd a gwasanaethau eraill y GIG sy'n cael eu darparu gan ddeintyddion, optegwyr a fferyllwyr.

Ein gweledigaeth

 • Byddwn yn gwella iechyd y boblogaeth, gan ganolbwyntio'n arbennig ar y rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas
 •  Byddwn yn gwneud hyn drwy ddatblygu gwasanaeth iechyd integredig sy'n darparu gofal ardderchog a gyflawnir mewn partneriaeth â'r cyhoedd a sefydliadau statudol a thrydydd sector eraill
 • Byddwn yn datblygu ein gweithlu fel ei fod â'r sgiliau cywir ac yn gweithredu mewn diwylliant o ddysgu drwy lawer o ymchwil

Ein gwerthoedd

 • Rhoi'r cleifion yn gyntaf
 • Cydweithio
 • Gwerthfawrogi a pharchu ein gilydd
 • Dysgu ac arloesi
 • Cyfathrebu'n agored ac yn onest

Ein pwrpas

 • Gwella iechyd a darparu gofal ardderchog

Ein nodau strategol

 • Gwella iechyd a lles i bawb a lleihau anghydraddoldeb iechyd
 • Gweithio mewn partneriaeth i gynllunio a chyflawni mwy o ofal yn agosach i'r cartref
 • Gwella diogelwch a chanlyniadau gofal i gyd fynd â goreuon y GIG
 • Parchu unigolion a chynnal urddas mewn gofal
 • Gwrando a dysgu o brofiadau unigolion
 • Cefnogi, hyfforddi a datblygu ein staff i ragori
 • Defnyddio adnoddau'n ddoeth, gan drawsnewid gwasanaethau drwy arloesedd ac ymchwil