Neidio i'r prif gynnwy

Aelod o'r Bwrdd Iechyd: Linda Tomos CBE

Ganwyd yn Llanelli a magwyd ger Rhydychen, mae Linda wedi byw yn Nolgellau er 1980. Yn raddedig o Brifysgol Aberystwyth, ymddeolodd yn ddiweddar fel Llyfrgellydd Cenedlaethol benywaidd cyntaf Cymru gan gwblhau dros ddeugain mlynedd yn y proffesiwn a oedd yn cynnwys swyddi mewn awdurdodau lleol, addysg uwch a chyfnod fel uwch was sifil yn Llywodraeth Cymru gyda chyfrifoldeb  am ddatblygu polisi ar gyfer llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau. Y tu hwnt i Gymru, mae Linda wedi gweithio’n helaeth ar brosiectau gwybodaeth ddigidol Ewropeaidd yn ystod ei gyrfa ac wedi bod yn aelod o Raglen Arweinyddiaeth Llyfrgell Sefydliad Carnegie UK.

Mae Linda yn gyn-Gadeirydd Cyngor Darlledu Addysgol y BBC Cymru. Roedd hi'n Gynghorydd Arbenigol i'r Prif Weinidog ar Raglen Cymru'n Cofio 1914-1918 ac mae'n gyn-gadeirydd Bwrdd Cynghori Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru. Yn 2018, dewiswyd Linda yn un o 100 o ferched ysbrydoledig o Gymru gan Rwydwaith Cydraddoldeb Menywod. Yn aelod o’r Orsedd, gwnaed Linda yn Gymrawd Anrhydeddus Prifysgol Cymru yn 2019 a dyfarnwyd CBE iddi yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2020. Mae ganddi ddiddordeb gydol oes mewn hanes lleol a thirwedd ac mae wedi gweithio gyda sefydliadau gwirfoddol yn ei chymuned lleol ers blynyddoedd lawer. Mae Linda wedi ymrwymo i sicrhau bod gan y Bwrdd berthynas weithredol a chynhyrchiol â chymunedau wrth wella gwasanaethau iechyd ledled Gogledd Cymru.

Rhannu: