Neidio i'r prif gynnwy

Aelod Cyswllt o'r Bwrdd: Gareth Evans

Un o Ynys Môn yw Gareth Evans ac fe raddiodd fel Podiatrydd o Brifysgol Caerdydd yn 1989.

Gareth yw Cyfarwyddwr Clinigol Gwasanaethau Therapi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.  Mae wedi treulio 30 mlynedd o’i yrfa gyda’r GIG mewn nifer o wahanol rolau clinigol, rheolaethol ac arweinyddol ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru gan gwmpasu proffesiynau perthynol i iechyd, gwasanaethau arbenigol meddygaeth a chymuned. Penodwyd Gareth fel Cyfarwyddwr Clinigol ym mis Awst 2017 gyda chyfrifoldeb i weithio ar draws bob uwch adran yn y sefydliad, a gyda phartneriaid, i wneud y mwyaf o gyfraniad gweithwyr proffesiynol therapi i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal yng Ngogledd Cymru. Yn ystod ei yrfa mae wedi astudio ac wedi cael cymhwyster MBA a MProf ac mae’n awyddus i annog mwy o staff clinigol i gymryd rhan mewn ymchwil.

Gareth yw Cadeirydd Fforwm Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd BIPBC. Mae hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Cynghori Therapi Cymru a’r Pwyllgor Cenedlaethol Cynghori Proffesiynol ar y cyd.

Mae Gareth yn briod a gyda dau o blant ac mae’n awr yn byw yn Sir Ddinbych. Mae’n feiciwr brwd ac yn frwdfrydig dros rygbi.

Rhannu: