Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth (Dros Dro)

Treuliodd Debra y rhan fwyaf o’i gyrfa yng ngorllewin canolbarth Lloegr, cyn ymuno â’r Bwrdd Iechyd yn Ionawr 2019 fel Nyrs Gyfarwyddwr Gofal Eilaidd, cyn dechrau yn ei swydd fel Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth dros dro. Cymhwysodd fel nyrs yn 1990 ac yna fel bydwraig yn 1993. Mae hi wedi dal amrywiol swyddi clinigol ac arweiniol yn ystod ei gyrfa 30 mlynedd gyda’r GIG. Cyn ymuno â’r Bwrdd Iechyd, ei swydd oedd Dirprwy Brif Nyrs yn y Royal Wolverhampton NHS Trust rhwng 2016 - 2019.

Mae Debra wedi arwain nifer o dimau llwyddiannus, gan ennill gwobrau cenedlaethol yn ystod ei gyrfa ynghyd â thrawsnewidiadau gwasanaeth arwyddocaol. Mae’n ymroddedig i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau i gymunedau gogledd Cymru.

Mae Debra yn briod ac mae ganddi ddau fab. Mae’n mwynhau treulio amser gyda’i theulu a mynd i redeg yn achlysurol.

Rhannu: