Neidio i'r prif gynnwy

Hyrwyddwyr y Lluoedd Arfog

Beth yw hyrwyddwr y Lluoedd Arfog?

Unigolyn sy'n cymryd diddordeb eithriadol yn wirfoddol mewn mabwysiadu, gweithredu a llwyddiant achos, polisi, rhaglen, prosiect neu gynnyrch. Hyrwyddwyr y Lluoedd Arfog yw’r unigolion sy’n hyrwyddo cymuned y Lluoedd Arfog o fewn eu sefydliad. Trwy hyfforddiant a datblygiad, maent yn deall diwylliant cymuned y Lluoedd Arfog ac yn defnyddio hyn i gynllunio eu gwasanaethau.

Ein Hyrwyddwyr ac Arweinwyr

Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol Nick Lyons
Hyrwyddwr Gweithredol y Lluoedd Arfog

Ian Donnelly
Arweinydd Strategol Cydweithredol Gofal Iechyd Cyn-filwyr

Cyrnol James Phillips
Comisiynydd Cyn-filwyr Cymru

Ynys Môn 

Y Cyng. Richard Dew
richarddew@anglesey.gov.uk

Conwy

Y Cyng. Liz Roberts - Arweinydd
cllr.liz.roberts@conwy.gov.uk

Jodie Davies
jodie.davies@conwy.gov.uk

Sir Y Fflint

Fiona Mocko - Arweinydd
fiona.mocko@flintshire.gov.uk

Y Cyng. David Evans
David.evans@flintshire.gov.uk

Gwynedd

Delyth Williams - Arweinydd
delythgadlyswilliams@gwynedd.llyw.cymru

Y Cyng. Thomas Ioan Ceredig
cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.gov.uk

Wrecsam

Alison Watkin - Arweinydd
Alison.Watkin@wrexham.gov.uk

David Griffiths (Y Cyng.)
David.Griffiths@wrexham.gov.uk

Sir Ddinbych

Gary Williams - Arweinydd
gary.williams@denbighshire.gov.uk

Y Cyng. Richard Mainon
Richard.Mainon@denbighshire.gov.uk