Neidio i'r prif gynnwy

Gweithio

Rydym yn recriwtio pobl o bob oed, cefndir a lefel profiad, gan gynnwys pobl sydd wedi gweithio mewn sectorau eraill.  Rydym yn cynnig ystod o gyfleoedd megis swyddi gwag cyflogedig, prentisiaethau a lleoliadau profiad gwaith ar draws ystod o alwedigaethau gan gynnwys; gwaith gweinyddol, cadw tŷ, cyllid, TG, gofal iechyd, clinigol a mwy.

Ein nod yw galluogi pawb sy'n defnyddio ein gwasanaethau i wneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, yn ôl dewis personol ac annog defnyddwyr a darparwyr eraill i ddefnyddio a hyrwyddo'r Gymraeg yn y sector iechyd. Am fwy o wybodaeth am hyfforddiant yr iaith Gymraeg wrth weithio i'r Bwrdd Iechyd.

Rhannu: