Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Gwasanaeth Sterileiddio

Prif bwrpas yr HSDU ydy ail-brosesu dyfeisiau meddygol y gellir eu defnyddio eto a chynhyrchu pecynnau amrywiol ar gyfer theatrau, adrannau, clinigau a wardiau.

Dyfeisiau meddygol ydy'r eitemau a ddefnyddir i drin cleifion.  Yn achos HSDU rydym yn ail-brosesu dyfeisiau mor amrywiol â sisyrnau a ddefnyddir i dorri pwyth i ddril a ddefnyddir i ddrilio asgwrn.

 Rydym yn ail-brosesu'r dyfeisiau drwy eu golchi, eu gosod yn ôl at ei gilydd mewn trefn arbennig, eu lapio nhw mewn papur neu fagiau wedi eu cynllunio'n arbennig a'u sterileiddio nhw.

 Mae'r peirianwaith yn cael ei roi dan brawf yn rheolaidd ac mae ein staff yn cael rhaglen hyfforddi eang i sicrhau bod pob eitem a gynhyrchir gan yr uned o safon uchel ac yn ddiogel i'w ddefnyddio ar gleifion.