Ymholiadau Cyffredinol

 

Ymholiadau Cyffredinol
E-bost:
  info.bcu@wales.nhs.uk 

Ymholiadau Cyffredinol Cyfeiriad
Gallwch gysylltu â Chadeirydd y Bwrdd Iechyd, Mark Polin a'r Prif Weithredwr Dros Dro, Simon Dean ym Mhencadlys y Bwrdd Iechyd. 

Pencadlys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Ysbyty Gwynedd, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2PW

Pob Dogfennaeth Gyfreithiol i gael eu hanfon at:

Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol

BIPBC. Cwrt Carlton, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy LL17 0JG 

Gwybodaeth gyswllt ysbytai: yma
Ymholiadau ynghylch Nyrsys Cronfa BIPBC: maria.trevor-roberts@wales.nhs.uk

Ymholiadau yngylch Meddyg Teulu, Deintydd, Optegydd neu Fferyllydd lleol

Ynys Môn a Sir Gwynedd:
Eryldon, Ffordd Campbell, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1HU
03000 852 345

Sir Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Sir Wrecsam:
Preswylfa, Ffordd Hendy, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1PZ
03000 858 888

Rhannu: