Gwasanaeth Profedigaeth

Os ydych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod wedi cael profedigaeth, mae ein Tîm Cyngor a Chyswllt i Gleifion yma i'ch cefnogi.  Bydd y tîm yn gwrando ar eich cwestiynau, rhoi cyngor a chefnogaeth, cysylltu â'n staff neu os yw'n briodol cysylltu â sefydliadau eraill a fydd yn gallu eich helpu.

Isod gallwch lawr lwytho copi o'r Llyfryn mewn Profedigaeth sy'n berthnasol i'ch ardal.   Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys gwybodaeth ar roi organau a meinwe, cofrestru marwolaeth, safleoedd cymunedol, grwpiau cefnogi a mwy: 

 

 

Manylion Cyswllt
E-bost: BCU.PALSBereavement@wales.nhs.uk
Ffôn: 03000 850 058

Ddefnyddiwr BSL Byddar - Gwasanaeth Iechyd Hygyrch
Ffôn: 07799533547
E-bost: accessiblehealth@signsightsound.org.uk

Iaith Arwyddion Prydain

 

Rhannu: