Ymholiadau Cyffredinol

General Enquiries

 

Ymholiadau Cyffredinol
E-bost: 
 info.bcu@wales.nhs.uk 

Ymholiadau Cyffredinol Cyfeiriad
Gallwch gysylltu â Chadeirydd y Bwrdd Iechyd, Mark Polin a'r Prif Weithredwr Gary Doherty ym Mhencadlys y Bwrdd Iechyd. 

Pencadlys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Ysbyty Gwynedd, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2PW

Gwybodaeth gyswllt ysbytai: yma
Ymholiadau ynghylch Nyrsys Cronfa BIPBC:  maria.trevor-roberts@wales.nhs.uk

Ymholiadau yngylch Meddyg Teulu, Deintydd, Optegydd neu Fferyllydd lleol

Ynys Môn a Sir Gwynedd:
Eryldon, Ffordd Campbell, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1HU
03000 852345

Sir Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Sir Wrecsam:
Preswylfa, Ffordd Hendy, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1PZ
03000 858888

Rhannu: