Neidio i'r prif gynnwy

Faint o fwyd i'w roi i'ch babi

Wrth gyflwyno bwydydd am y tro cyntaf i fabanod y nod yw eu bod yn arfer gyda blasau ac gwead newydd.

Bydd pob babi’n wahanol; bydd rhai’n mwynhau bwyd o’r cychwyn cyntaf a byddan nhw’n helpu eu hunain i’r bwyd yn syth.

Efallai bydd rhai’n bwyta sawl llwyaid o fwydydd newydd.

Efallai bydd rhai babanod yn cymryd mwy o amser i arfer gyda blasau newydd.

Cynigiwch ychydig bach o fwyd cyn llaeth yn ystod adeg prydau

Gallwch gynnig mwy o fwyd yn araf bach yn ystod yr wythnosau cyntaf

Mae'n bwysig peidio â phoeni ynglŷn â maint dognau yn yr oed yma oherwydd:

  • Bydd llanast
  • Bydd diwrnodau pan fyddan nhw’n bwyta llawer o fwyd
  • Bydd diwrnodau pan fyddan nhw’n bwyta prin ddim bwyd

Mae’r darlun isod yn dangos maint dogn ar gyfartaledd ar gyfer babi rhwng 7 a 12 mis oed

Portion size W