Therapi Iaith a Lleferydd

Ar hyn o bryd, rydym yn darparu cefnogaeth yn bennaf dros y ffôn neu ymgynghoriadau dros y we i oedolion a phlant. Gellir trefnu nifer fach o apwyntiadau wyneb yn wyneb os bydd clinigydd yn credu eu bod yn gwbl angenrheidiol, yn cynnwys ymweliadau â’r cartref ac apwyntiadau cleifion allanol.

Bydd gwasanaethau mewn ysgolion yn ailddechrau ym mis Medi, gyda’r disgwyliad y bydd mwyafrif y gefnogaeth yn parhau i gael ei ddarparu dros y ffôn neu dros y we. Mae ein llinellau cymorth paediatrig wedi parhau ar agor drwy’r cyfnod hwn.

Paediatreg

DWYRAIN
Ffôn: 
01978 727 071
Dydd Mawrth (9am - 10am) a Dydd Iau (3.30pm - 4.30pm)

Am bob ymholiad arall ar gyfer Tîm Therapi Iaith a Lleferydd Paediatreg y Dwyrain, cysylltwch â: 01978 727 077

CANOL
Ffôn: 03000 855 968 rhwng 9.30am a 10.30am neu 03000 855 478 rhwng 1pm a 2pm, Dydd Llun - Dydd Gwener

Am bob ymholiad arall ar gyfer Tîm Therapi Iaith a Lleferydd Paediatreg y Canol, cysylltwch â: 03000 855 975

GORLLEWIN
Ffôn: 03000 850 063
Dydd Mawrth 11.30am - 1.30pm a Dydd Iau – 2pm - 4pm

Am bob ymholiad arall ar gyfer Tîm Therapi Iaith a Lleferydd Paediatreg y Gorllewin, cysylltwch â: 03000 851 758

Oedolion

DWYRAIN
Tîm Gweinyddol: (9am - 4pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener): 01978 726 267 / 01978 727 074

CANOL
Tîm Gweinyddol: (9.30am - 2.30pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener): 03000 855 972

GORLLEWIN
Tîm Gweinyddol: (8am - 4pm, Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau a Dydd Gwener): 03000 851 566

Rhannu: