Podiatreg ac Orthotig

Orthoteg – Byddwn yn cysylltu â chleifion a aseswyd fel rhai sydd ag anghenion brys i drefnu cyngor a/neu ymgynghoriad priodol fel y dynodwyd.

Mae’r gwasanaethau’n parhau ar agor i roi cyngor i gleifion sydd angen cefnogaeth – yn cynnwys cleifion brys a chleifion nad ydynt yn frys.

Rydym wedi gwahardd cleifion adolygiad rheolaidd ar hyn o bryd nes byddwn wedi mynd i’r afael â’r ôl-groniad o ffitiadau oedd yn bod cyn y pandemig.

Podiatreg – Mae apwyntiadau brys wyneb wrth wyneb ar gael i gleifion sydd â Chlefyd Actif y Droed Brys ac i'r rhai sydd mewn perygl o ddatblygu wlserau; fodd bynnag nifer cyfyngedig sydd ar gael ar bob safle.  Rydym hefyd yn gwahodd cleifion i gael adolygiad dros y ffôn ble bo'n briodol.

Rydym yn bwriadu ailddechrau gwasanaethau i’r rheiny yr ydym wedi eu hasesu fel cleifion sydd â risg meddygol uchel ac anghenion podiatreg uchel neu lym, gan ddechrau ym mis Medi a Hydref, a byddwn yn cysylltu â’r cleifion hyn yn uniongyrchol. Nid yw’r canolfannau galwadau yn gallu trefnu apwyntiadau i gleifion nad ydynt yn cael eu dynodi yn y grwpiau hyn ar hyn o bryd.

Rhannu: