Hymwelwyr Iechyd

Dros yr wythnosau nesaf, bydd ein Hymwelwyr Iechyd yn dechrau cynyddu cysylltiadau wyneb yn wyneb, yn enwedig ar gyfer rhieni tro cyntaf neu'r rhai y gallai fod angen ychydig o gymorth ychwanegol arnynt, yn ogystal â pharhau gyda rhith-gysylltiadau dros y ffôn.

Byddwn yn dal i ddilyn canllawiau pellter cymdeithasol a defnyddio PPE.

Bydd eich Ymwelydd Iechyd yn cysylltu â chi cyn unrhyw apwyntiadau i sicrhau eich bod chi a'ch teulu yn iach.

Yn anffodus, nid ydym yn cynnal ein clinigau datblygu arferol na'n clinigau babanod ar hyn o bryd, ond gallwch gysylltu â’ch Ymwelydd Iechyd os oes gennych unrhyw bryderon amdanoch chi eich hun neu eich plentyn a gallant drefnu apwyntiad 1:1.

Cynghorwn eich bod yn parhau i fynychu unrhyw apwyntiadau ar gyfer eich plentyn h.y. meddygol neu imiwneiddio gan fod staff ysbytai a meddygon teulu hefyd yn sicrhau bod diogelwch cleifion a'r cyhoedd o'r pwys mwyaf.

Rhannu: