Neidio i'r prif gynnwy

Pecynnau Hunan Brawf Llif un Ffordd

Dim ond ar gyfer pobl nad oes ganddynt symptomau coronafeirws y mae profion llif ochrol cyflym.  Peidiwch â mynd i'ch Fferyllfa Gymunedol ar gyfer pecynnau prawf llif ochrol os oes gennych symptomau. Os oes gennych symptomau COVID-19 mae angen i chi hunanynysu ac archebu prawf PCR.

Cael profion llif unffordd COVID-19 cyflym os nad oes gennych symptomau

Bydd y pecynnau profi coronafirws cyflym ar gyfer pobl nad ydyn nhw'n arddangos symptomau o'r firws ar gael i'w casglu o safleoedd profion lleol ar draws Gogledd Cymru. 

Mae'r profion yn hawdd eu defnyddio a gallant roi canlyniadau cyn pen 30 munud. Gall cymaint ag 1 o bob 3 o bobl gael Covid heb arddangos symptomau sy'n golygu bod profion asymptomatig yn fodd pwysig i gadw pobl yn ddiogel wrth i gyfyngiadau gael eu llacio’n raddol. 

Mae'n bwysig bod hyd yn oed y rhai sydd wedi cael y brechlyn yn defnyddio'r profion ddwywaith yr wythnos gan y gallent barhau i gario'r firws a'i drosglwyddo i eraill.

Y cynnig o brofi cyflym ddwywaith yr wythnos

Yng Nghymru, gallwch gael prawf llif unffordd i chi a'ch cartref os:

 • rydych chi'n wirfoddolwr
 • ni allwch weithio gartref
 • eich bod yn ofalwr di-dâl
 • rydych yn ymweld â Chymru o fannau eraill
 • eich bod yn teithio i rannau eraill o'r DU
 • yw eich bwrdd iechyd angen i chi gymryd prawf cyn ymweld ar ysbyty
 • rydych chi neu'ch partner yn defnyddio gwasanaethau mamolaeth yr ysbyty
 • eich bod yn rhiant, gofalwr neu warcheidwad plentyn yn yr ysbyty
 • eich bod yn mynychu digwyddiad sy'n gofyn amdano

Os ydych yn cael profion drwy eich cyflogwr neu eich lleoliad addysg, dylech barhau i wneud hynny.

Lle i gael profion llif unffordd (LFD)

Gall pob unigolyn gasglu dau becyn o saith hunan brawf llif dwy ffordd. Argymhellir y gwneir y profion ddwywaith yr wythnos a chofnodi’r canlyniadau ar borth Llywodraeth y DU. 

 • Gellir cyflwyno profion i gartrefi pobl trwy archebu gan Llywodraeth Cymru.
 • Gall pobl nawr gael Profion Llif Unffordd COVID-19 o’r rhan fwyaf o fferyllfeydd yng Ngogledd Cymru. I ddarganfod a oes fferyllfa yn agos atoch chi’n cynnig y gwasanaeth hwn ewch i wefan GIG 111 Cymru.
Lleoliadau casglu LFD lleol ledled Gogledd Cymru:

Gwybodaeth am y profion cyflym

 • Mae'r profion yn hawdd eu defnyddio a gallant roi canlyniadau cyn pen 30 munud. Argymhellir y dylid cynnal y profion yn y bore a 3-4 diwrnod ar wahân. Darllenwch y canllaw fesul cam ar gyfer hunan-brofi am COVID-19.
 •  Os oes canlyniad prawf llif un ffordd positif dylai'r unigolyn hunan-ynysu ar unwaith a threfnu prawf COVID (prawf PCR) cyn pen 24 awr trwy ffonio 119, ar-lein neu drwy ap GIG COVID-19 y GIG.
 • Os yw'n negyddol yna dylid cymryd prawf arall 3-4 diwrnod yn ddiweddarach. Fodd bynnag, os bydd symptomau coronafirws yn datblygu yn yr amser hwnnw dylid trefnu prawf COVID.
 • Mae angen cofnodi holl ganlyniadau'r profion - negyddol a phositif - trwy archebu gan Llywodraeth Cymru.
 •  Mae mwy o wybodaeth am brofion llif un ffordd i'w gweld ar gwefan Llywodraeth Cymru.
Rhannu: