Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

Seicolegydd yn cynnig cymorth ychwanegol erbyn hyn i gleifion sy
Seicolegydd yn cynnig cymorth ychwanegol erbyn hyn i gleifion sy
28/06/19
Seicolegydd yn cynnig cymorth ychwanegol erbyn hyn i gleifion sy'n gadael Gofal Dwys yn Ysbyty Gwynedd diolch i roddion elusennol

Mae seicolegydd bellach yn cynnig cymorth ychwanegol i gleifion sy'n dod i delerau â'u profiad o salwch critigol diolch i roddion elusennol.

25/06/19
Ymestyn gwasanaeth Parcio a Theithio Ysbyty Glan Clwyd hyd at 31 Hydref

Rydym yn ymestyn ein contract i ddarparu’r gwasanaeth parcio a theithio yn Ysbyty Glan Clwyd am bedwar mis arall. Ar ôl dod i gytundeb â chwmni Arriva ddydd Gwener, bydd y gwasanaeth parcio a theithio yn awr yn rhedeg hyd at 31 Hydref, 2019.

Ymwelydd Iechyd Newydd i helpu teuluoedd yn Sir y Fflint
Ymwelydd Iechyd Newydd i helpu teuluoedd yn Sir y Fflint
24/06/19
Ymwelydd Iechyd Newydd i helpu teuluoedd yn Sir y Fflint

Mae Ymwelydd Iechyd newydd a ariennir gan Awyr Las, sef Elusen y GIG yng Ngogledd Cymru, bellach yn cynnig cymorth i deuluoedd digartref yn Sir y Fflint.

Staff uned y newydd-anedig yn Ysbyty Glan Clwyd yn neidio mewn llawenydd ar ôl ennill cystadleuaeth "Gofal Cangarŵ"
Staff uned y newydd-anedig yn Ysbyty Glan Clwyd yn neidio mewn llawenydd ar ôl ennill cystadleuaeth "Gofal Cangarŵ"
24/06/19
Staff uned y newydd-anedig yn Ysbyty Glan Clwyd yn neidio mewn llawenydd ar ôl ennill cystadleuaeth "Gofal Cangarŵ"

Mae staff ar uned y newydd-anedig yn Ysbyty Glan Clwyd wedi ennill cystadleuaeth ryngwladol yn annog rhieni i gael cyswllt croen-wrth-groen gyda’u babanod.

Cefnogaeth Therapi Galwedigaethol yn helpu cleifion yn ôl ar eu traed yn Ysbyty Glan Clwyd
Cefnogaeth Therapi Galwedigaethol yn helpu cleifion yn ôl ar eu traed yn Ysbyty Glan Clwyd
21/06/19
Cefnogaeth Therapi Galwedigaethol yn helpu cleifion yn ôl ar eu traed yn Ysbyty Glan Clwyd

Mae timau arbenigol o Therapyddion Galwedigaethol yn helpu cleifion yn Ysbyty Glan Clwyd i baratoi at ddychwelyd gartref yn dilyn astudiaeth peilot sydd wedi lleihau hyd arhosiad bron i 50 y cant.

Meddyg o Ysbyty Gwynedd yn ymgymryd â her driphlyg i godi arian ar gyfer ward canser
Meddyg o Ysbyty Gwynedd yn ymgymryd â her driphlyg i godi arian ar gyfer ward canser
21/06/19
Meddyg o Ysbyty Gwynedd yn ymgymryd â her driphlyg i godi arian ar gyfer ward canser

Mae meddyg yn Ysbyty Gwynedd wedi codi bron i £4,000 ar ôl ymgymryd â her driphlyg i godi arian er budd cleifion canser.

Cydnabod y tîm Rhoi Organau am eu hymroddiad i roi organau ar draws Gogledd Cymru
Cydnabod y tîm Rhoi Organau am eu hymroddiad i roi organau ar draws Gogledd Cymru
20/06/19
Cydnabod y tîm Rhoi Organau am eu hymroddiad i roi organau ar draws Gogledd Cymru

Mae tîm o feddygon a nyrsys arbenigol wedi cael eu cydnabod gyda gwobr arbennig am eu hymroddiad i roi organau a thrawsblaniad ar draws Gogledd Cymru. 

Nyrs o Tywyn yn sefyll i ddweud bod coesau
Nyrs o Tywyn yn sefyll i ddweud bod coesau
18/06/19
Nyrs o Tywyn yn sefyll i ddweud bod coesau'n bwysig

Mae Nyrs o Dywyn yn codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd gofalu am eich coesau yn ei chymuned.

Ysbyty Gwynedd yw
Ysbyty Gwynedd yw
18/06/19
Ysbyty Gwynedd yw'r cyntaf yn y DU i gynnig cwrs hyfforddiant gwerthfawr ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol

Gweithwyr iechyd proffesiynol yn Ysbyty Gwynedd yw'r cyntaf yn y DU i gymryd rhan mewn cwrs newydd sydd â'r bwriad o wella eu sgiliau dadebru.

Menter i leihau risg o glotiau gwaed ar gyfer cleifion Ysbyty Glan Clwyd yn derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol
Menter i leihau risg o glotiau gwaed ar gyfer cleifion Ysbyty Glan Clwyd yn derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol
18/06/19
Menter i leihau risg o glotiau gwaed ar gyfer cleifion Ysbyty Glan Clwyd yn derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol

Mae ymagwedd newydd tuag at osgoi clotiau gwaed i gleifion yn Ysbyty Glan Clwyd wedi'i chydnabod ar ffurf achrediad cenedlaethol uchel ei barch.

Cefnogaeth ar gyfer gofalwyr iechyd meddwl yng Nghonwy a Sir Ddinbych
Cefnogaeth ar gyfer gofalwyr iechyd meddwl yng Nghonwy a Sir Ddinbych
14/06/19
Cefnogaeth ar gyfer gofalwyr iechyd meddwl yng Nghonwy a Sir Ddinbych

Mae gwasanaeth galw heibio newydd yn helpu i sicrhau bod gofalwyr unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl difrifol yn cael cefnogaeth emosiynol ac ymarferol y maent ei angen.

13/06/19
'Alla' i fyth ddiolch iddyn nhw ddigon' - claf a dreuliodd saith mis yn yr Uned Gofal Dwys yn canmol staff yn Ysbyty Gwynedd

Mae dyn o Landdeiniolen a dderbyniodd driniaeth achub bywyd ar Uned Gofal Dwys (ICU) Ysbyty Gwynedd wedi diolch i staff am y gofal 'anhygoel'.

Dathliadau ar gyfer ffisiotherapydd sy
Dathliadau ar gyfer ffisiotherapydd sy
12/06/19
Dathliadau ar gyfer ffisiotherapydd sy'n derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig

Mae ffisiotherapydd a weithiodd yn y gymuned yn Wrecsam a Sir y Fflint am dros 20 mlynedd wedi derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig ar ôl cael ei rhoi ar Restr Anrhydeddu Pen-blwydd y Frenhines.

<div><span style="background-color: rgb(234, 244, 253);">Plant yn cael cefnogaeth ychwanegol i reoli eu diabetes</span><br></div>
<div><span style="background-color: rgb(234, 244, 253);">Plant yn cael cefnogaeth ychwanegol i reoli eu diabetes</span><br></div>
11/06/19
Plant yn cael cefnogaeth ychwanegol i reoli eu diabetes

Mae’r Tîm Diabetes Paediatrig yn Ysbyty Gwynedd yn rhoi cefnogaeth ychwanegol i blant i’w helpu i reoli eu diabetes.

Hwyl i
Hwyl i
10/06/19
Hwyl i'r teulu yng Ngemau Betsi, sy'n dychwelyd am y drydedd flwyddyn

Gwahoddir staff y GIG ar draws Gogledd Cymru i drydydd Gemau blynyddol Betsi, ddydd Sadwrn, 13 Gorffennaf.

10/06/19
Cyhoeddi £22.7m o gyllid ar gyfer gwireddu Cymru Iachach

Bron i flwyddyn ers i Cymru Iachach gael ei lansio, mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, wedi cyhoeddi'r dyraniad diweddaraf o'r gronfa £100m ar gyfer trawsnewid y ffordd y mae iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu cyf.

10/06/19
Cyhoeddi cyllid o £22.7m tuag at gyflawni Cymru Iachach

Mae’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi croesawu’r cynnydd o ran darparu’r gronfa £100m i drawsnewid y ffordd y caiff iechyd a gofal cymdeithasol eu darparu, wrth iddo gyhoeddi’r dyraniad diweddaraf cyn pen-blwydd cyntaf Cymru Iachach.

Dietegwyr yn gweithio gyda banciau bwyd Gogledd Cymru i ddathlu Wythnos Dietegwyr 2019
Dietegwyr yn gweithio gyda banciau bwyd Gogledd Cymru i ddathlu Wythnos Dietegwyr 2019
07/06/19
Dietegwyr yn gweithio gyda banciau bwyd Gogledd Cymru i ddathlu Wythnos Dietegwyr 2019

Mae Dietegwyr wedi uno â banciau bwyd Conwy a Sir Ddinbych i helpu teuluoedd i baratoi prydau iach, blasus a syml.

Tîm y GIG sy
Tîm y GIG sy
07/06/19
Tîm y GIG sy'n cefnogi iechyd meddwl mamau newydd i ddringo'r Wyddfa mewn her elusennol

Mae tîm y GIG sy'n helpu mamau newydd a mamau beichiog i oresgyn problemau iechyd meddwl ar fin dringo'r Wyddfa fel rhan o her elusennol ac ymgyrch i godi ymwybyddiaeth.

Cefnogaeth newydd i rieni mewn profedigaeth yn Ysbyty Glan Clwyd
Cefnogaeth newydd i rieni mewn profedigaeth yn Ysbyty Glan Clwyd
04/06/19
Cefnogaeth newydd i rieni mewn profedigaeth yn Ysbyty Glan Clwyd

Mae ystafell newydd i gefnogi teuluoedd i ddelio â cholli babi a babanod marw-anedig wedi agor yn Ysbyty Glan Clwyd diolch i haelioni grŵp o deuluoedd lleol.