Neidio i'r prif gynnwy

Profi, Olrhain, Diogelu

Mae cynllun Profi, Olrhain, Diogelu newydd wedi’i lansio gan Lywodraeth Cymru i helpu i reoli lledaeniad COVID-19.

Bydd Profi, Olrhain, Diogelu yn cynnwys:

  1. Profi pobl sydd â symptomau, tra byddant yn hunan ynysu ac yn gofyn am brawf
  2. Olrhain yr unigolion hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad â’r un sydd wedi cael prawf positif, gan ofyn iddynt hunan ynysu
  3. Diogelu’r gymuned, yn enwedig y rhai mwyaf bregus

Os nad yw’r symptomau o ganlyniad i COVID-19, ni fydd yr un a gofodd y prawf na’r rheiny sydd wedi bod mewn cysylltiad ag ef bellach yn gorfod hunan ynysu.

Yng Ngogledd Cymru, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r chwe Awdurdod Lleol yn cydweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu’r cynllun Profi, Olrhain, Diogelu.

Rhannu: