Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Bwrdd Gweithredu

Bwrdd Gweithredu'r ED ydy'r prif gorff ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch y prosiect. 

Mae bwrdd y prosiect yn cael ei gadeirio a'i arwain gan y Cyfarwyddwr Ysbyty, Meinir Williams, a bydd yn datblygu ac yn goruchwylio'r broses o ddatblygu'r Adran Achosion Brys. 

Bydd y bwrdd yn defnyddio cyfarwyddyd a chyngor proffesiynol drwy gysylltiadau a fydd yn cael eu gwneud gan ffrydiau gwaith y prosiect, ar amrywiaeth o faterion; clinigol, ariannol, adnoddau gweithlu, ymgysylltu â'r cyhoedd ac ystadau.