Neidio i'r prif gynnwy

Ysbytai

Atal a lleihau COVID-19 yn ein hysbytai

Byddwn yn eich cadw mor ddiogel â phosibl yn ein hadeiladau gofal iechyd. Yr oll rydym yn ei ofyn yw eich bod yn ein helpu drwy ddilyn y cyngor, arweiniad a gwybodaeth a roddir i chi gan ein staff.

Rydym yn ceisio cyfyngu ar y niferoedd o ymwelwyr â’n hysbytai ac mae ymweliadau ysbyty yn parhau i fod wedi’u hatal.  Gofynnwn i chi beidio dod â hebryngydd oni bai bydd wir angen.   Os na allwch fynychu, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl. 

Gellir gweld gwybodaeth am wasanaethau caffi, siopao a gwasanaethau troli ein ysbyty, eiddor cleifion megis dyfeisiau symudol, atal haint, hylendid dwylo, PPE, arfer peswch, diogelu ein amgylchedd gofal iechyd a gadael y ward yn y daflen hon (PDF)

Ysbytai Cyffredinol Dosbarth

 

 

 

Ysbytai Cymuned:Conwy a Sir Ddinbych

 

 

 

Ysbytai Cymuned: Ynys Môn a Gwynedd 

 

 

 

Ysbytai Cymuned: Sir y Fflint a Wrecsam

 

Chanolfannau Iechyd

Rhannu: