Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad

Cafodd Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad BIPBC ei sefydlu fel pwyllgor i'r Bwrdd Iechyd ar 1.3.16, ar ôl penderfyniad y Bwrdd ar Gryfhau Trefn Lywodraethu'r Bwrdd a Safonau Busnes yng nghyfarfod y Bwrdd Iechyd ym mis Chwefror 2016.                 
 
o 6.9.18:
 
Cadeirydd y Pwyllgor: Mr John Cunliffe
Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor:  
Aelodau Annibynnol y Pwyllgor: Mrs Linda Tomos a Mr Eifion Jones
Prif Swyddog Gweithredol: Ms Sue Hill, Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol 
Ysgrifenyddiaeth: Diane Davies ac mae modd cysylltu â hi drwy dianew.davies@wales.nhs.uk / 01248 384 911
             
Cylch Gorchwyl (diweddarwyd Medi 2018) 
 
Bydd cyfarfodydd y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol 
 
Mae modd gweld papurau cyfarfodydd y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad a gynhaliwyd cyn mis Ionawr 2018 drwy'r dudalen Archif
 
2020
24.3.20
27.2.20
23.1.20

2019

28.11.19
24.10.19
26.9.19
22.8.19 
29.7.19 agenda wedi'i diweddaru (dyddiad diwygiedig)
25.6.19 (dyddiad diwygiedig)
23.5.19 
24.4.19 (dyddiad diwygiedig)
26.3.19
26.2.19 (dyddiad diwygiedig)

17.1.19 agenda wedi'i diweddaru (dyddiad diwygiedig)

Rhannu: