Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Cymuned Dinbych

Mae'r Uned Mân Anafiadau yn Dinbych ar gau ddydd Gwener 27 Awst. 

Cyfeiriad: Ffordd Rhuthun, Dinbych, LL16 3ES
Rhif Ffôn: 03000 850 019

Mae hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda. 

Cyfleusterau yn Ysbyty Cymuned Dinbych 

 • Ffisiotherapi cleifion mewnol ac allanol
 • Therapi Galwedigaethol
 • Uned Macmillan
 • Uned Dydd
 • Gwasanaeth Trîn Traed
 • Bydwragedd
 • Nyrsys Ardal
 • Ymwelwyr Iechyd
 • Cynghorydd Iechyd Pobl Ifanc
 • Anableddau Dysgu
 • Mae troli wythnosol ar gael gyda chefnogaeth Cyfeillion yr Ysbyty ac mae gwasanaeth bar te yn ystod Clinigau Cleifion Allanol

Uned Mân Anafiadau (MIU)
8.00am - 6.00pm,  Dydd Llun - Dydd Gwener

Apwyntiad yn unig, ffoniwch i ddechrau
Rhif Ffôn: 03000 850 019

Amseroedd agor yr uned pelydr-x: Dydd Llun - Dydd Gwener, 09:30 - 12:00 a 14:00 - 16:30 

Gall Unedau Mân Anafiadau (MIU) helpu gydag anafiadau llai difrifol fel:

 • Streifiadau
 • Briwiau neu grafiadau
 • Llosgiadau
 • Rhywbeth yn y llygad
 • Brathiadau a phigiadau pryfed
 • Mân anafiadau i'r pen

Fel arfer, gallant gynnig amseroedd aros byrrach o lawer na'n prif adrannau achosion brys sy'n gorfod blaenoriaethu'r cleifion sydd wedi'u hanafu'n fwy difrifol.

Mae Unedau Mân Anafiadau yn ein hysbytai cymuned ategol ar draws Gogledd Cymru, yng Nghaergybi, Pwllheli, Dolgellau, Tremadog, Tywyn, Llandudno, Dinbych, Treffynnon a'r Wyddgrug.

Llwythwch yr ap 'Live Wait Times' i lawr 
Gallwch weld yr amseroedd aros byw a chael gwybodaeth am eich Uned Mân Anafiadau agosaf yng Ngogledd Cymru drwy lwytho’r ap 'Live Wait Times' i lawr am ddim ar eich ffôn clyfar neu’ch dyfais tabled. Mae’r ap ar gael ar gyfer dyfeisiau Android ac Apple

Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.

GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/
Rhif Ffôn: 111
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd

Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy. 

Rhannu: