Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth Brechlyn COVID-19

Mae ein llinellau ffôn yn hynod o brysur ac rydym yn cydnabod eich bod yn amyneddgar gyda’r broblem hon.

Helpwch ni i’ch helpu chi drwy ffonio ein Canolfan Gyswllt Brechiadau COVID-19 dim ond os ydych wedi cael gwahoddiad i wneud hynny neu os ydych yn y grwpiau blaenoriaeth 1-9 (50 oed neu’n hŷn neu’n hynod o fregus yn glinigol) ac nad ydych wedi cael apwyntiad. Ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Brechiadau COVID-19 ar: 03000 840004.

Ar hyn o bryd, rydym yn cysylltu â phobl rhwng 40-49 oed yn uniongyrchol ag apwyntiad i gael eu dos cyntaf o’r brechlyn COVID-19. 

Ffurflen brechlyn COVID-19

Cwblhewch y ffurflen os ydych:

  • yn person dros 16 oed sy'n byw gydag unigolion sydd â systemau imiwnedd sydd wedi'u gwanhau'n ddifrifol
  • rhwng 16 a 64 oed gyda rhai cyflyrau iechyd sylfaenol
  • yn 50 oed neu'n hŷn a heb dderbyn gwahoddiad

     

Rydym wedi cysylltu â phawb yng Ngrŵp 1 i 9 yn eu gwahodd i drefnu apwyntiad am eu brechlyn COVID-19, ond rydym yn ymwybodol bod rhai ohonoch o bosibl heb gael eich gwahoddiad, efallai oherwydd bod y manylion cyswllt sydd gennym ar eich cyfer yn anghywir.

Mae cwblhau'r ffurflen ganlynol yn ein galluogi i ddiweddaru ein cofnodion, yna byddwn yn anfon llythyr apwyntiad.

Mae gwybodaeth am bwy ydym yn brechu, sut i gofrestru fel gofalwyr di dâl, pryd i gysylltu â'r ganolfan archebu a mwy, ar dudalen Cwestiynau Cyffredin Brechu COVID-19:

Strategaeth Frechu Gogledd Cymru, diweddarwyd Ionawr 2021

Y diweddaraf ar frechlynnau

ein cynnydd a'n cynlluniau yng Ngogledd Cymru.

Cwestiynau Cyffredin Lleol ar Frechlynnau

Gwybodaeth a Cwestiynau Cyffredin Lleol

Ein Canolfannau Brechu

Gwybodaeth am y broses o gyflwyno’r brechlyn cenedlaethol yng Nghymru.

Ystadegau brechu lleol ar gyfer Gogledd Cymru

Gwybodaeth isod a gymerwyd o Ddangosfwrdd Cryno Brechlynnau COVID-19

Cymhwyster

Pwy all gael y brechlyn a phryd.

Adborth ar frechlynnau

Adborth ar frechlynnau COVID-19. 

Cyfarfod â'n brechwyr

Meet some of our COVID-19 vaccinators.

Rhannu: