Gwybodaeth Brechlyn COVID-19

Mae ein Rhaglen Frechu COVID-19 yng Ngogledd Cymru yn awr yn mynd rhagddi. Mae pobl yn cael eu gwahodd i ganolfannau brechu a meddygfeydd i gael eu brechlyn yn nhrefn y grwpiau blaenoriaeth a ddynodwyd gan y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio. 

Gwyddom y gall yr adeg hon fod yn adeg bryderus, ond rydym yn gweithio’n galed iawn i sicrhau bod y rhai sy’n gymwys i gyd yn cael eu brechlyn yn eu tro. Peidiwch â chysylltu â’r Bwrdd Iechyd na’ch Meddygfa am apwyntiad, byddwn yn cysylltu â chi pan fydd eich tro chi i gael eich brechu.

Y diweddaraf ar frechlynnau

ein cynnydd a'n cynlluniau yng Ngogledd Cymru.

Ein Canolfannau Brechu

Gwybodaeth am y broses o gyflwyno’r brechlyn cenedlaethol yng Nghymru.

Cymhwyster

Pwy all gael y brechlyn a phryd.

Ystadegau brechu

Faint o bobl sydd wedi cael eu brechu.

Gwybodaeth am Frechlynnau gan Bartneriaid

Gwybodaeth am y broses o gyflwyno’r brechlyn cenedlaethol yng Nghymru.

Tîm brechu COVID-19: gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n dychwelyd

Ymunwch â’n Tîm brechu Covid-19. 

Adborth ar frechlynnau

Adborth ar frechlynnau Covid-19. 

Rhannu: