Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

30/06/22
Astudiaeth newydd a gefnogir gan feddyg ymgynghorol yn Wrecsam yn canfod bod anafiadau sydd wedi'u hachosi mewn damweiniau ceir yn amrywio yn ôl oedran a rhyw

Mae'r dadansoddiad mwyaf o gleifion a anafwyd ac a oeddent yn gaeth mewn gwrthdrawiadau cerbydau modur yn datgelu gwahaniaethau pwysig yng nghyswllt oedran a rhyw, yn ogystal â chyfraddau marwolaethau uwch.

24/06/22
Seicotherapydd o Ganada yn mynd y filltir ychwanegol i ddysgu Cymraeg ar gyfer cleifion
23/06/22
Bwrdd Iechyd yn addo i gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog ar draws Gogledd Cymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) wedi lansio rhaglen newydd heddiw (dydd Gwener, 24 Mehefin) i sicrhau nad yw cymuned y Lluoedd Arfog ar draws Gogledd Cymru o dan anfantais o ran y gofal maent yn ei dderbyn a lle bo’n bosibl, eu bod yn derbyn gofal personol ac yn gwella canlyniadau cleifion.

16/06/22
Ysbyty Wrecsam Maelor yn troi'r llanw ar blastig

Mae Ysbyty Maelor Wrecsam wedi rhoi'r gorau i ddefnyddio poteli dŵr plastig gan arbed 80 tunnell o CO2e, a £75,000 y flwyddyn.

15/06/22
Theatr Llawdriniaeth Ysbyty Llandudno yn ailagor i gleifion
14/06/22
Diwrnod Cenedlaethol Dathlu Ystadau a Chyfleusterau'r GIG

Mae mwy na 1,800 o bobl yn gweithio mewn rolau hanfodol i gynorthwyo ein hysbytai a safleoedd eraill i redeg yn esmwyth - yn cynnwys porthorion, cynorthwywyr domestig a chrefftwyr, gweithwyr golchdy ac arlwyo a llawer mwy

13/06/22
Cynllun i gefnogi cleifion sydd â dementia yn cael ei adfer yng ngogledd Cymru.

Mae cynllun sy’n caniatáu i deuluoedd a gofalwyr gefnogi unigolion sydd â dementia tra eu bod nhw mewn lleoliadau gofal iechyd, yn cael ei ailgyflwyno yng ngogledd Cymru.

13/06/22
Cwrs coginio iach yn mynd lawr yn drit yn Llannerch Banna

Mae sesiynau coginio ymarferol newydd i helpu pobl i ddysgu sut i goginio prydau cartref iach wedi bod yn llwyddiant gyda phobl leol yn Llannerch Banna, Wrecsam.

10/06/22
'Nid yw pobl yn siarad am y peth oherwydd mae'n eich cynhyrfu' - y gofeb sy'n dathlu Ser Bach sydd wedi huno

Bydd teyrnged deimladwy i fabanod na chawsant erioed y cyfle i ddisgleirio yn ddigon hir yn taflu goleuni ar eu bywydau fis nesaf.

Bydd Gwasanaeth Coffa Babanod Sêr Bach yn cael ei gynnal yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy ddydd Sul Gorffennaf 3, gyda rhieni’n cael eu hannog i gynnau cannwyll wedi’i gosod mewn seren ar gyfer eu hanwylyd coll.

09/06/22
Bydd Canolfannau Gofal Sylfaenol Brys newydd yn helpu i leihau pwysau ar Feddygon Teulu a'r Adran Achosion Brys
01/06/22
Gwahodd nyrs o Ysbyty Gwynedd i Barti Gardd y Frenhines i anrhydeddu ei gwaith