Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Cymuned Y Waun

Cyfeiriad: Oddi ar Stryd John, Y Waun, LL14 5LN
Rhif Ffôn: 03000 850 003

Me hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda. 

Cyfleusterau Ysbyty Cymued Y Waun 

 • Ffisiotherapi cleifion mewnol ac allanol
 • Gwelyau cleifion mewnol
 • Yr arbenigeddau cleifion mewnol ydy Gofal yr Henoed a Gwelyau Meddygol Meddygon Teulu
 • Hwylusydd rhyddhau i gefnogi teulu a gofalwyr wrth gynllunio i ryddhau
 • Cydlynwyr ymweld gofal iechyd meddwl
 • Therapi Galwedigaethol
 • Therapi Iaith a Lleferydd
 • Wroleg
 • Fflebotomi (ar agor 8.30am - 12pm dydd Llun i ddydd Gwener, ond ddim ar wyliau banc, apwyntiad yn unig, ffoniwch 03000 850 003 i wneud apwyntiad.)
 • Uned Asesu a Thrin (Grŵp Clefyd Parkinson, Atal Codymau, Rhaglen Iechyd a Lles ar gyfer Colli Cof Cynnar)
 • Awdioleg
 • Clinigau Meddygon Ymgynghorol i Gleifion Allanol
 • Clinigau Nyrsys Arbenigol i Gleifion Allanol
 • Clinig Iechyd Rhywiol (Bob dydd Mercher 1.30pm - 6pm)
 • Clinig Cymorth Clyw Galw i Mewn (2il ddydd Mercher bob mis 10am - 12pm)
 • Uwchsain
 • Y Tîm Nyrsys Diabetig

Oriau Agor yr Adran Uwchsain:

 • Dydd Llun:- 8am-8pm
 • Dydd Iau- 8am-8pm

Lluniaeth

Diod poeth ar gael o’r peiriant gwerthu.

Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.

GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/
Rhif Ffôn: 0845 46 47
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd

Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy. 

Rhannu: