Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Cymuned Treffynnon

Mae'r Uned Mân Anafiadau (MIU) Ysbyty Cymuned Treffynnon ar gau Dydd Nadolig 2020.

Cyfeiriad: Ffordd Halkyn, Treffynnon, CH8 7TZ
Rhif Ffôn: 03000 850 008

Rhifau Ffôn Uniongyrchol: 

Yr Adran Ddeintyddol - 03000 856 699

Nyrsys Ardal - 03000 856 660

Ward Ffynnon A - 03000 856 758

Ward Ffynnon B 03000 856 756

Ymwelwyr Iechyd 03000 856 710

Bydwragedd - 03000 856 714

Uned Mân Anafiadau03000 856 739

Adran Cleifion Allanol - 03000 856 769

Ffisiotherapi a Therapi Galwedigaethol - 03000 856 743

Y Groes Goch - 03000 856 667

Uwchsain 03000 856 719

Derbynfa Pelydr-X 03000 856 720

Rheolwr Achosion Nyrsys Gofal Lefel Uwch - 03000 856 679

Meddygfa Panton - 03000 856 685

Ymchwil a Datblygu - 03000 856 750


Mae hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda 

Cyfleusterau Ysbyty Cymuned Treffynnon

 • Gwelyau cleifion mewnol
 • Gwelyau cleifion mewnol a gwelyau meddygol Meddygon Teulu. Clinigau cymunedol a chleifion allanol gyda Meddygon Ymgynghorol ac mae gwasanaethau deintyddol a phelydr-x ar gael
 • Clinigau cleifion allanol yn y mwyafrif o arbenigeddau
 • Ffisiotherapi cleifion mewnol ac allanol
 • Therapi Galwedigaethol
 • Therapi Iaith a Lleferydd
 • Gwasanaeth Trin Traed
 • Gwasanaeth Fflebotomi
 • Nyrsys Seiciatrig Cymuned
 • Nyrsys Ardal
 • Ymwelwyr Iechyd
 • Bydwragedd
 • Nyrsys Ysgol
 • Meddygfeydd
 • Gwasanaeth Gartref o’r Ysbyty y Groes Goch
 • Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion 

Lluniaeth

 • Bar te Cyfeillion Da
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Llety en-suite i berthnasau  

Uned Mân Anafiadau (MIU) **Ar gau Dydd Nadolg 2020** 
8.00am - 8.00pm, 7 diwrnod yr wythnos

Apwyntiad yn unig, ffoniwch i ddechrau
Rhif Ffôn: 03000 856 739

Gall Unedau Mân Anafiadau (MIU) helpu gydag anafiadau llai difrifol fel:

 • Streifiadau
 • Briwiau neu grafiadau
 • Llosgiadau
 • Rhywbeth yn y llygad
 • Brathiadau a phigiadau pryfed
 • Mân anafiadau i'r pen

Fel arfer, gallant gynnig amseroedd aros byrrach o lawer na'n prif adrannau achosion brys sy'n gorfod blaenoriaethu'r cleifion sydd wedi'u hanafu'n fwy difrifol.

Mae Unedau Mân Anafiadau yn ein hysbytai cymuned ategol ar draws Gogledd Cymru, yng Nghaergybi, Pwllheli, Dolgellau, Tremadog, Tywyn, Llandudno, Dinbych, Treffynnon a'r Wyddgrug.

Llwythwch yr ap 'Live Wait Times' i lawr 
Gallwch weld yr amseroedd aros byw a chael gwybodaeth am eich Uned Mân Anafiadau agosaf yng Ngogledd Cymru drwy lwytho’r ap 'Live Wait Times' i lawr am ddim ar eich ffôn clyfar neu’ch dyfais tabled. Mae’r ap ar gael ar gyfer dyfeisiau Android ac Apple

  Eich gwasanaethau iechyd lleol 
  Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.

  GIG 111 Cymru
  Gwefan: 
  https://111.wales.nhs.uk/
  Rhif Ffôn: 0845 46 47
  Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd

  Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy. 

  Rhannu: