Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Cyffredinol Llandudno

Cyfeiriad: Ysbyty Cyffredinol Llandudno, Ffordd yr Ysbyty, Llandudno, Conwy, LL30 1LB
Rhif ffôn: 03000 850 013

Mae hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda.


Cyfleusterau Ysbyty Cymuned Llandudno

 • Ffisiotherapi cleifion allanol a mewnol
 • Therapi Galwedigaethol
 • Bydwragedd
 • Uned Triniaeth Ddydd
 • Ystafell therapi mewnwythienol
 • uned dwysedd esgyrn
 • uned osteoporosis
 • Uned rhewmatoleg
 • uned llawfeddygaeth ddydd
 • gwasanaeth anhwylderau symud

Lluniaeth

 • Mae'r WRVS yn cynnig gwasanaeth troli dyddiol ac mae gwasanaeth bar te ar gael pan fydd y Clinigau Cleifion Allanol ar agor

Uned Mân Anafiadau (MIU)

8.00 am i 8.00 pm, 7 diwrnod yr wythnos

Apwyntiad yn unig, ffoniwch i ddechrau: 03000 851792 

Amseroedd agor yr uned pelydr-X: dydd Llun - dydd Gwener, 09:00 - 16:00

Gall Unedau Mân Anafiadau (MIU) helpu gydag anafiadau llai difrifol fel:

 • Streifiadau
 • Briwiau neu grafiadau
 • Llosgiadau
 • Rhywbeth yn y llygad
 • Brathiadau a phigiadau pryfed
 • Mân anafiadau i'r pen

Fel arfer, gallant gynnig amseroedd aros byrrach o lawer na'n prif adrannau achosion brys sy'n gorfod blaenoriaethu'r cleifion sydd wedi'u hanafu'n fwy difrifol.

Mae Unedau Mân Anafiadau yn ein hysbytai cymuned ategol ar draws Gogledd Cymru, yng Nghaergybi, Pwllheli, Dolgellau, Tremadog, Tywyn, Llandudno, Dinbych, Treffynnon a'r Wyddgrug

Llwythwch yr ap 'Live Wait Times' i lawr 
Gallwch weld yr amseroedd aros byw a chael gwybodaeth am eich Uned Mân Anafiadau agosaf yng Ngogledd Cymru drwy lwytho’r ap 'Live Wait Times' i lawr am ddim ar eich ffôn clyfar neu’ch dyfais tabled. Mae’r ap ar gael ar gyfer dyfeisiau Android ac Apple

 

Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.

GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/
Rhif Ffôn: 111
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd

Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy. 

Rhannu: