Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Brenhinol Alexandra, Y Rhyl

Cyfeiriad: Rhodfa'r Môr, Y Rhyl, Sir Ddinbych
Rhif ffôn:
03000 850 024

Mae hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda 

Cyfleusterau Ysbyty Brenhinol Alexandra (nid yw'n darparu gofal cleifion mewnol)

 • Y gwasanaethau sy'n cael eu darparu
 • Adran Iechyd Plant
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHs)
 • Gwasanaeth Ymataliaeth
 • Deintyddol
 • Dieteteg
 • Nyrsys Ardal
 • Gofal Lefel Uwch Gogledd Sir Ddinbych
 • Therapi Galwedigaethol
 • Adran Cleifion Allanol
 • Ffisiotherapi
 • Podiatreg
 • Seicoleg
 • Gwasanaeth Iechyd Rhywiol
 • Therapi Iaith a Lleferydd
 • Hyfywedd Meinwe
 • Pelydr-X

Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.

GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/
Rhif Ffôn: 0845 46 47
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd

Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy. 

Rhannu: