Neidio i'r prif gynnwy

Grwpiau blaenoriaeth: Phigiad Atgyfnerthu COVID-19

Cymhwysedd ar gyfer rhaglen pigiadau atgyfnerthu’r gwanwyn 2023

Mae rhaglen pigiadau atgyfnerthu COVID-19 y gwanwyn yn cael ei chynnal rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin. Bydd pigidau atgyfnerthu’r gwanwyn yn cael eu darparu gan Ganolfannau Brechu ac nid gan feddygon teulu a fferyllfeydd.

Bydd pigiadau atgyfnerthu’r gwanwyn yn cael eu cynnig i:

  • oedolion 75 mlwydd oed a hŷn
  • preswylwyr mewn cartrefi gofal ar gyfer oedolion hŷn, ac
  • unigolion 5 mlwydd oed a hŷn sydd â system imiwnedd wan (fel y’u diffinnir yn y Llyfr Gwyrdd (gov.uk))

Bydd y rhai sy’n gymwys yn cael eu gwahodd drwy lythyr, fel mewn ymgyrchoedd blaenorol, ac rydym yn gofyn i bobl aros am eu hapwyntiad yn hytrach na ffonio i gadw lle. Bydd y ddarpariaeth yn canolbwyntio ar gartrefi gofal a dinasyddion sy’n gaeth i’r cartref yn ystod yr wythnosau cyntaf, gan symud ymlaen wedyn at bobl 75 mlwydd oed abl a phobl sydd â system imiwnedd wan.

Os oes gennych ymholiadau yn ymwneud â’ch gwahoddiad neu i aildrefnu eich apwyntiad, ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Brechu COVID-19 ar 03000 840004, sydd ar agor rhwng 8am a 7pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 9am a 2pm ar y penwythnosau.