Neidio i'r prif gynnwy

Cwrs Hunanrheoli Covid Hir

Mae'r ddau gwrs i helpu pobl sydd wedi cael Coronafeirws ac yn profi symptomau Covid hir/ôl-firol i gynnal a gwella eu hansawdd bywyd drwy hunanrheolaeth.

 

Hunanrheoli Covid Hir

Trosolwg

Cwrs

Lleoliad/Fformat

Diwrnodau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Gorffen

Amser Cychwyn

Amser Gorffen

Hunanrheoli COVID Hir Ar-lein Dydd Mawrth a Dydd Iau 20/04/23 01/06/23 13:30 15:00
Hunanrheoli COVID Hir Canolfan Adnoddau Gymunedol, Bae Cinmel Dydd Llun a Dydd Iau 19/06/23 24/07/23 10:30 12:00
Hunanrheoli COVID Hir Ar-lein Dydd Merceher a Dydd Gwener 25/08/23 06/10/23 11:00 12:30
Hunanrheoli COVID Hir Canolfan Ebeneser, Llangefni Dydd Mawrth a Dydd Gwener 22/10/23 28/11/23 14:00 15:30

Cyflwyniad i Hunanrheoli COVID Hir

Taflen

Cwrs

Lleoliad/Fformat

Diwrnod

Dyddiad 

Amser Cychwyn

Amser Gorffen

Cyflwyniad i Hunanrheoli COVID Hir Ar-lein Dydd Mawrth 01/08/23 9:30 12:30
Cyflwyniad i Hunanrheoli COVID Hir Ar-lein Dydd Iau 19/10/23 13:00 16:00


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Tim Hunanofal Gogledd Cymru ar 03000 852280 neu e-bostiwch eppcymru.bcuhb@wales.nhs.uk.

Yn awr gallwch drefnu eich lle ar un o’n cyrsiau iechyd a lles ar-lein.

Ein tudalen Facebook