Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Cwrs hunan Rheoli Covid Hirdymor

Hunan Rheoli Covid Hirdymor

I helpu pobl sydd wedi cael Coronafeirws ac yn profi symptomau Covid hir/ôl-firol i gynnal a gwella eu hansawdd bywyd drwy hunanreolaeth.  Mae'r cwrs ar gael i unrhyw un sydd yn 18 mlwydd oed a hŷn ac yn byw gyda Covid Hir. 

Mae'r pynciau'n cynnwys:

  • rheoli poen a blinder
  • gwella cwsg
  • ymdopi ag emosiynau anodd a hwyliau isel
  • atal codymau, gwella anadlu
  • defnyddio meddyginiaeth
  • gweithgarwch corfforol
  • bwyta'n iach
  • cynllunio gweithgareddau
  • datrys problemau a gwneud penderfyniadau 

Trosolwg o'r cwrs

Mae trosolwg o'r cwrs ar gael yma

Cyflwyniad i Hunanrheoli COVID Hir

Mae sesiwn flasu untro o’r enw Cyflwyniad i Hunanreoli COVID Hir hefyd ar gael.

Mae'r daflen ar gael yma

Archebwch ar-lein

Darperir yr holl gyrsiau trwy MS Teams (ar-lein). Gallwch archebu eich lle ar y cwrs hwn ar-lein yma gan ddefnyddio'r wybodaeth a ddarperir yn y tablau isod. Mae gwybodaeth gyswllt hefyd ar gael yn is i lawr ar y dudalen hon os oes angen cymorth arnoch.

Cyfeirnod y cwrs Dyddiadau cwrs 2022 - 2023
1 1/2 awr o hyd, dau ddiwrnod yr wythnos am chwe wythnos
LCSM 7776

Dydd Mawrth, 19 Ebrill i 24 Mai, 2yp i 3.30yp
Dydd Iau, 14 Ebrill i 26 Mai, 2yp i 3.30yp

LSCM 7963 Dydd Mawrth 21 Mehefin i 09 Awst 10yb i 12:30yp 
LCSM 7777

Dydd Llun, 27 Mehefin i 11 Awst, 11yb i 12.30yp
Dydd Iau 23 Mehefin i 18 Awst, 11yb i 12.30yp

LCSM 7778

Dydd Mawrth, 13 Medi i 18 Hyfdref, 2yp i 3.30yp
Dydd Iau, 8 Medi i 20 Hydref, 2yp i 3.30yp

LCSM 7779

Dydd Llun, 7 Tachwedd i 12 Rhagfyr, 11yb i 12.30 yp
Dydd Iau, 3 Tachwedd i 15 Rhagfyr, 11yb i 12.30yp

LCSM 7780 Dydd Mawrh, 9 Ionawr i 14 Chwefror, 2yp i 3.30yp
Dydd Gwener, 6 Ionawr i 17 Chwefror, 2yp i 3.30yp
LCSM 7781

Dydd Mawrth, 28 Chwefror i 4 Ebrill, 11yb i 3.30yp
Dydd Iau, 23 Chwefror i 6 Ebrill, 11yb to 3.30yp

Cyfeirnod y cwrs Dyddiadau cwrs 2022 - 2023
Sesiwn untro 3 awr
LC ISM 7831 Dydd Iau 12 Mai 2022,  2yp i 5yp
LC ISM 7832 Dydd Mawrth 14 Mehefin 2022,  9.30yb to 12.30yp
LC ISM 7833 Dydd Gwener 19 Awst 2022,  1yp to 4yp
LC ISM 7834 Dydd Iau 1 Medi 2022,  9.30yb to 12.30yp
LC ISM 7835 Dydd Mercher 26 Hydref 2022,  9.30yb to 12.30yp
LC ISM 7836 Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022, 9.30yb to 12.30yp
LC ISM 7837 Dydd Iau 5 Ionawr 2023,  2yp to 5yp
LC ISM 7838 Dydd Gwener 24 Mawrth 2023,  2yp to 5yp

Cysylltwch â ni


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa EPP Cymru Gogledd Cymru ar 03000 852 280 neu e-bostiwch eppcymru.bcuhb@wales.nhs.uk.

 

Mae Rhaglenni Addysg i Gleifion (EPP) yn darparu ystod o gyrsiau iechyd a lles am ddim wedi'u hanelu at oedolion sy'n byw gyda neu'n gofalu am rywun â chyflyrau iechyd hirdymor.  Dewch i wybod mwy am EPP, yn cynnwys cyrsiau rhithiol eraill i’ch helpu i reoli cyflyrau iechyd hir dymor.