Neidio i'r prif gynnwy

Cwrs Hunanrheoli Covid Hir

Mae'r ddau gwrs i helpu pobl sydd wedi cael Coronafeirws ac yn profi symptomau Covid hir/ôl-firol i gynnal a gwella eu hansawdd bywyd drwy hunanrheolaeth.

 

Hunanrheoli Covid Hir

Trosolwg

Cwrs

Lleoliad/Fformat

Diwrnodau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Gorffen

Amser Cychwyn

Amser Gorffen

Hunanrheoli COVID Hir Canolfan Ebeneser, Llangefni Dydd Mawrth a Dydd Gwener 22/10/23 28/11/23 14:00 15:30
Hunanrheoli COVID Hir Ar-Lein Dydd Mawrth a Dydd Gwener 12/01/24 23/02/24 13:30 15:00

Cyflwyniad i Hunanrheoli COVID Hir

Taflen

Cwrs

Lleoliad/Fformat

Diwrnod

Dyddiad 

Amser Cychwyn

Amser Gorffen

Cyflwyniad i Hunanrheoli COVID Hir  Ar-Lein

Dydd

Gwenr

15/03/24 09:30 12:30


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Tim Hunanofal Gogledd Cymru ar 03000 852280 neu e-bostiwch eppcymru.bcuhb@wales.nhs.uk.

Yn awr gallwch drefnu eich lle ar un o’n cyrsiau iechyd a lles ar-lein.

Ein tudalen Facebook